Paweł Frankowski

UWAGA: jeśli masz inne, rzetelne informacje o kandydacie, lub uważasz, że jakaś część tej prezentacji jest niezgodna z prawdą, nierzetelna, nieetyczna – daj znam znać!

—–

Kandydat nie odesłał wypełnionej ankiety.

Wikipedia (brak wpisu) ::: Strona kandydata (brak strony)

Profile na serwisach społecznościowych: (brak)

—–

INFORMACJE O KANDYDACIE:

Data i miejsce urodzenia: 28.06.1950 r. Łódź

Wykształcenie: wyższe, magister stosunków międzynarodowych (WSSE w Łodzi)

Zawód: przedsiębiorca, P.P.H.U. Natalia Paweł Frankowski, ul. Wojska Polskiego 190, 91-726 Łódź

Życiorys nadesłany przez sztab wyborczy kandydata:

Urodziłem się 28 czerwca 1950 roku w Łodzi. Jestem rodowitym łodzianinem z Bałut. Od 40 lat jestem żonaty. Razem z żoną Krystyną zbudowaliśmy trwały i szczęśliwy związek małżeński, mamy syna, synową i wnuczkę Natalię. Ukończyłem studia w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, uzyskują tytuł magistra stosunków międzynarodowych. Moje zainteresowania to historia, malarstwo i numizmatyka. Prywatnie czas wolny spędzam w domu z żoną. Wypoczywam pielęgnując ogród, który dla mnie i dla mojej żony jest miejscem wytchnienia i odpoczynku. Nic mnie tak nie uspakaja i relaksuje, jak możliwość podziwiania rosnącej zieleni, posadzonej i pielęgnowanej własnymi rękoma.
Od 1978 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, z krótką przerwą w latach 2006-2008 gdy byłem członkiem zarządu miejskiej spółki Z.D i I. Od 2002 roku jestem działaczem Samoobrony RP w Łodzi, a w 2004 roku zostałem wybrany Przewodniczącym Powiatu Łódzkiego tej partii. W latach 2002-2006 byłem radnym Rady Miejskiej w Łodzi. Jako radny byłem przewodniczącym Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej. Problematyka związana z bezrobociem przełożyła się na moją pracę w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. W 2008 roku zostałem wybrany na jej Przewodniczącego, którą to funkcję pełnię do chwili obecnej. Jestem czynnym strażakiem i członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Sikawa. Za tą działalność zostałem odznaczony srebrnym medalem „za zasługi dla pożarnictwa”. Współpracuję na wielu płaszczyznach działalności społecznej, z Radami Osiedlowymi i Kółkami Rolniczymi na terenie miasta Łodzi. Prowadząc działania społeczne czuję się człowiekiem spełnionym, wiedząc że może moja działalność przyniesie pomoc tym, którzy jej potrzebują.
Program dla Łodzi – materiał nadesłany przez sztab wyborczy kandydata:
  1. Pieniądze z czynszów przeznaczyć na remonty budynków.
  2. Doprowadzić wszędzie wodociągi i kanalizację jak również zlikwidować polne drogi w granicach miasta.
  3. Odbudować bądź zbudować place zabaw dla dzieci.
  4. Wesprzeć emerytów, rencistów i osoby w tragicznej sytuacji życiowej, “zasiłkiem miejskim”  w wysokości, co najmniej 100 zł miesięcznie.
  5. Zbudować z kasy miejskiej w centrum miasta parkingi podziemne.
  6. Wymusić na MPK, punktualność i czystość taboru.
  7. Udostępnić (bez zbędnej biurokracji) najbiedniejszym, bezpłatnie transport miejski.
  8. Zmienić Straży Miejskiej priorytety. Ma pomagać mieszkańcom, a nie urządzać polowania na kierowców.
  9. Rozpocząć budowę domów (mieszkań), dla osób których nie stać na TBS.
  10. Obniżyć czynsze kupcom i gastronomikom łódzkim w szczególności w centrum miasta.

INFORMACJE PRASOWE:

„Walczmy o Łódź”. Hasło Zdanowskiej wzbudza emocje (Gazeta.pl, Łódź, 21.10.2010)

11 pytań do… Pawła Frankowskiego, kandydata na prezydenta Łodzi (MMŁódź, 08.11.2010)

Marcin Darda, Łódź: Paweł Frankowski apeluje o poparcie Jońskiego (Dziennik Łódzki, 24.11.2010)


Comments are closed.