Kontrowersyjne decyzje

Ostatnie tygodnie urzędowania Hanny Zdanowskiej to czas podejmowanych decyzji, które budzą duże emocje.  Rozpoczęło się od stadionu Widzewa, protestu kibiców, decyzji o budowie miejskiego stadionu przy alei Unii Lubelskiej 2… Chociaż ze strony magistratu oraz władz Widzewa słychać deklaracje woli porozumienia się, końca sporu nie widać.

Niemal w tym samym czasie pojawiła się kwestia likwidacji szkół. Warto zauważyć, że kontrowersje budzi nie tyle fakt likwidacji placówek, co sposób doboru konkretnych jednostek, które mają zostać zlikwidowane/mają być poddane procesowi wygaszania (proces ten polega na nieprzyjmowaniu nowych uczniów, przez co szkoła „w sposób naturalny” przestaje z czasem funkcjonować).

Kolejną z kontrowersyjnych decyzji pani prezydent jest ta, ogłoszona 4 marca po spotkaniu z przedstawicielami kupców i gastronomików z ulicy Piotrkowskiej. Na spotkaniu dotyczącym nowego regulaminu ogródkowego prezydent ogłosiła, że zamierza (zgodnie z sugestiami gastronomików) otworzyć ulicę Piotrkowską dla ruchu kołowego. Zadanie to będzie o tyle trudne do wykonania, o ile trudną okaże się zmiana zapisów „Strategii ulicy Piotrkowskiej” (Zadanie II-1.1. Opracowanie i realizacja koncepcji etapowego wyłączenia z ruchu samochodowego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/Piłsudskiego). Decyzję w tej kwestii będzie musiała podjąć łódzka Rada Miejska.

Informacje prasowe dotyczące tych — i wielu innych — kwestii będą ukazywały się na bieżąco w monitoringowym dziale „media”.Comments are closed.