OBIETNICE

Strona zawiera zbiór obietnic wyborczych, które padły z ust Hanny Zdanowskiej podczas kampanii wyborczej, oraz obietnic złożonych w trakcie kadencji Prezydenta Miasta Łodzi. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie obietnice, oraz ich realizacja była zaznaczana na bieżąco – jeśli jednak wiesz o zrealizowanej obietnicy, która nie została tutaj zaznaczona – prosimy o kontakt.


OBIETNICE REALIZACJA
BUDOWNICTWO / ARCHITEKTURA
1. Remonty ulic i chodników oraz budowę ścieżek rowerowych [1]
2. Poprawę stanu śródmieścia poprzez realizację programu remontu 100 kamienic – pierwsza inwestycja: odbudowa domu Ottona Gehliga [1] A co z programem „100 kamienic”, o który tyle mówiono w kampanii wyborczej? – Na pewno nie zacznie się w przyszłym roku. Na razie to jest wizja. Program ruszy na początku 2012 roku, bo w przyszłym mamy na rewitalizację 16 mln zł. Ile za to można zrobić? – mówi Zdanowska, która zapewnia, że w 2011 r. powstanie koncepcja realizacji programu „100 kamienic”, muszą być wymyślony sposób finansowanie, powołana instytucja, która tym się zajmie.” [źródło]„Prezydent Zdanowska przedstawiła radnym swoje priorytety, to: drogi, budownictwo komunalne, promocja przez sport oraz rewitalizacja kamienic.” [źródło, 26.01.2011]

Ruszył program „100 kamienic”, przemianowany na „mia100 kamienic”.

Hanna Zdanowska powiedziała, że w 2011 roku zakończono remonty 11 budynków, w 2012 roku zakończą się prace rozpoczęte w ośmiu kolejnych. W najbliższych dniach ogłoszone zostaną przetargi na remonty 16 kamienic (przy ul. Kopernika 33, Wólczańskiej 145, 147A, 151, 157, Piotrkowskiej 34 i 171/173, Traugutta 8 i 10, Więckowskiego 32, Gdańskiej 24, Tuwima 16 oraz Legionów 19, 27, 29, 31).” [źródło, 21.02,2012]

3. Umożliwienie wykupu mieszkań – także tych na terenie Księżego Młyna – oraz stworzenie elektronicznej ewidencji nieruchomości [1], [2], [17]
4. Sprzeciwianie się wyburzaniu zabytkowych fabryk oraz powstawaniu dzikich parkingów [3]
5. Zrewitalizowanie kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 54 ze środków miejskich (południowy narożnik ulic Narutowicza i Piotrkowskiej). [17] kamienica przy ul. Piotrkowskiej 54 zostanie zrewitalizowana ze środków miejskich.” [źródło, 14.01.2011]
6. Sprzedaż kamienicy, stanowiącej południowy narożnik ulic Zielonej i Piotrkowskiej (mieściła się w niej księgania „Pegaz”). [17] „Jedną ze sprzedawanych przez miasto kamienic będzie ta, w której mieściła się księgarnia „Pegaz”” [źródło, 14.01.2011]
KULTURA
1. Stworzenie strategii kultury dla Łodzi [1]
2. Powołanie biura festiwalowego [1] W Łodzi ma powstać Biuro Festiwalowe, które zajmie się współorganizowaniem największych miejskich imprez kulturalnych oraz pozyskiwaniem na nie grantów, dotacji i środków unijnych – poinformowała wiceprezydent miasta, Agnieszka Nowak. [źródło, 14.01.2011]
3. Rozliczanie dotacji na kulturę, przyznawanych w formie grantów [1]
4. Utworzenie Parku Kultury Alternatywnej [1]
5. Wybudowanie Specjalnej Strefy Sztuki w Łodzi [4]
Hanna Zdanowska zaproponuje radzie miejskiej wykreślenie „szklanej rury” z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i likwidację spółki Camerimage Łódź Center, której szefem jest Marek Żydowicz – usłyszeliśmy na wtorkowej konferencji prasowej.” [Aleksandra Hac, Bez Specjalnej Strefy Sztuki i Camerimage Łódź Center, źródło, 21.02.2012]


SPORT W ŁODZI
1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub zwiększenie dotacji na promocję miasta przez sport [5] Nowe władze Łodzi zwiększą środki na promocję miasta przez sport do 5,7 mln zł. [źródło]„Prezydent Zdanowska przedstawiła radnym swoje priorytety, to: drogi, budownictwo komunalne, promocja przez sport oraz rewitalizacja kamienic.” [źródło, 26.01.2011]
2. Ustalenie w ciągu pierwszego miesiąca sprawowania władzy zasad współpracy z klubem sportowym Widzew Łódź
– głównie kwestia sprzedaży gruntów pod budowę nowego stadionu [5]
Odbyło się spotkanie z właścicielem Widzewa [źródło]
3. Powołanie Rady Sportu w Łodzi (Krzysztof Piątkowski). „(…) rada sportu powinna powstać nie za trzy czy cztery lata, lecz już w tym roku i to jak najszybciej. Nie jest to tylko moja opinia, lecz całego zarządu miasta.” [16]
SPRAWY SPOŁECZNE
1. Poprawa bezpieczeństwa poprzez system monitoringu, oświetlenie ulic oraz zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej i policji [1], [2]).
2. Wybudowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego osiedla (osiedli?) w których można będzie umieścić osoby z „marginesu społecznego”, uchylające się od pracy; jednocześnie Hanna Zdanowska zaznacza, że nie jest zwolenniczką tworzenia gett [5]
3. Budowa kamienic socjalnych, z których część będzie miała mieszkania o niższym standardzie [6] „Prezydent Zdanowska przedstawiła radnym swoje priorytety, to: drogi, budownictwo komunalne, promocja przez sport oraz rewitalizacja kamienic.” [źródło, 26.01.2011]
4. Opracowanie systemu prac interwencyjnych dla osób mających trudności na rynku pracy, chcących ją podjąć [6]
5. Rozpoczęcie rozwiązywania problemów łódzkiej biedy od zajęcia się dziećmi z ubogich rodzin [6]
6. Szerokopasmowy internet dla szkół i program „Komputer dla każdego ucznia” realizowany wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury [2]
7. W dniach spotkań z mieszkańcami prezydent miasta będzie urzędować na parterze, tak, aby umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym; „Urząd nie jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a chcę, żeby każdy miał swobodny dostęp do mnie (…). – Dlatego w dniach spotkań z mieszkańcami będę urzędować na parterze” [7]
8. Do końca kadencji zostanie wyremontowanych 25% wszystkich placówek oświatowych. Jako priorytety także: polepszenie jakości kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego oraz zbudowanie partnerstwa dla oświaty [3]
SYSTEM KOMUNIKACYJNY MIASTA
1. Skomunikowanie Łodzi za pomocą Kolei Dużych Prędkości [1]
2. Włączenie Łodzi do sieci autostrad i dróg ekspresowych [1] [2]
3. Wprowadzenie karty miejskiej, jako wzmocnienia roli komunikacji publicznej [1], [8] Wprowadzenie projektu „elektronicznej migawki” [źródło, 21.02.2012]
4. Budowa obwodnicy Łodzi (obwodnica Łodzi, która skomunikuje miasto z Aleksandrowem, Brzezinami, Konstantynowem, Pabianicami, Rzgowem, Tuszynem i Zgierzem) [1], [2].
5. Wprowadzenie zasad zrównoważonego transportu i zwiększenie powszechności komunikacji zbiorowej oraz rowerowej; zwiększenie roli transportu publicznego [2], [9] „Prezydent Zdanowska przedstawiła radnym swoje priorytety, to: drogi, budownictwo komunalne, promocja przez sport oraz rewitalizacja kamienic.” [źródło, 26.01.2011]

Zmniejszenie kursów nocnych linii autobusowych od poniedziałku do czwartku od 30 listopada.

To już pewne. Od poniedziałku do czwartku autobusy nocne kursować będą co godzinę. Zmiany wejdą w życie w ostatnią noc listopada. ” [źródło, 21.02.2012]

6. Obniżenie cen biletów okresowych w łódzkiej komunikacji miejskiej [9], [10] Obniżenie cen biletów okresowych i możliwy wzrost cen biletów jednorazowych [źródło, minuta 9:25-9:55, 26.01.2011]
7. Ewentualne wprowadzenie biletu aglomeracyjnego i karty miejskiej [10] Częściowe wprowadzenie biletu aglomeracyjnego.”– Docelowo bilety aglomeracyjne będą obowiązywały na liniach tramwajowych 16 i 46, ale stanie się to dopiero po podpisaniu nowego porozumienia międzygminnego ze Zgierzem – wyjaśnia Agnieszka Lubiatowska, rzecznik ZDiT w Łodzi. – Na liniach autobusowych 51 i 6 poza granicami Łodzi pozostaną natomiast bilety Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, gdyż będą one funkcjonowały w oparciu o dotychczasowe porozumienie międzygminne.

[„Do Pabianic bilet aglomeracyjny, do Zgierza nie”, źródło, 21.02.2012]

Wprowadzenie projektu „elektronicznej migawki” [źródło, 21.02.2012]

8. Przygotowanie i przyjęcie strategii transportowej Miasta Łodzi [9]
9. Powołanie Pełnomocnika ds. Komunikacji (Polityki) Rowerowej [11] Ma to być „specjalnie powołana osoba (lub zespół) odpowiedzialna m.in. za uwzględnianie norm przy ogłaszaniu przetargów na budowę i remonty dróg, konsultowanie planowanych inwestycji rowerowych. – Będzie to ktoś ze środowiska rowerowego. Ma być specjalistą i praktykiem, a nie kolejnym urzędnikiem. Konkurs na to stanowisko zostanie ogłoszony w ciągu miesiąca – obiecała Zdanowska.” [15]
Źródło: Na dwóch kołach do Europy? Łódź ma oficera rowerowego (Gazeta.pl, 16.03.2011)
10. Podpisanie Karty Brukselskiej [11] Karta Brukselska została podpisana 07.01.2011 r. [źródło]
11. Wprowadzenie wydzielonych pasów dla rowerów – kontrapasy, utworzenie kontrapasów na ulicach prostopadłych w stosunku do ulicy Piotrkowskiej [11]
12. Budowa pierwszego w Łodzi miasteczka rowerowego, które będzie edukować uczestników ruchu drogowego w bezpiecznym poruszaniu się po mieście [11]
13. Budowa „rowerostrad”, łączących Łódź z innymi ośrodkami podmiejskimi [11]
14. Budowa ścieżek rowerowych, łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta oraz kompleksami zielonymi [11]
15. Przeprowadzenie konsultacji społecznych ze środowiskiem rowerzystów w celu wspólnego wyznaczenia priorytetów w zakresie budowy i przebudowy ścieżek [11]
16. Zreformowanie zarządzania inwestycjami z zakresu infrastruktury rowerowej oraz ewentualne zwiększenie kwoty wydatkowanej na rozbudowę systemu ścieżek rowerowych [11]
17. Realizacja budowy podziemnego dworca kolejowego Łódź-Fabryczna (Wioletta Gnacikowska, [2]). Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją dworca Łódź Fabryczna [„Budowa dworca Łódź Fabryczna. Plany na rok 2012„, źródło, 21.02.2012]
FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA ŁODZI / SPRAWY KADROWE
1. Stworzenie profesjonalnego i przyjaznego urzędu ([1])
2. Włodzimierz Tomaszewski nie będzie wiceprezydentem Łodzi [4] Włodzimierz Tomaszewski został prezesem Wodociągów i Kanalizacji [Monika Pawlak, „Tomaszewski szefem wodociągów„, źródło, 21.02.2012]
3. Odwołanie z pełnionej funkcji Macieja Winsche, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu [12] Maciej Winsche sam złożył rezygnację [źródło1, źródło2]
4. Stanowiska będą obsadzane według klucza merytorycznego [13] Lista współpracowników znajduje się tutaj.
5. Atlas Arena powinna mieć zewnętrznego operatora, wyłonionego drogą konkursową ([4]
6. Zwiększenie otwartości urzędy, możliwość komunikowania się z mieszkańcami za pomocą portalu zdanowska.pl.; możliwość zgłaszania pomysłów, uwag i wniosków przez mieszkańców ([3]).
GOSPODARKA
1. Wygospodarowanie nowych obszarów przemysłowych / terenów inwestycyjnych [14].
2. Pomoc dla zwolnionych pracowników firmy VF ([3]).
INNE
1. Przeprowadzenie analizy budżetu na 2011 rok [1] Źródło: Autopoprawki prezydent Zdanowskiej do budżetu (Express Ilustrowany via NaszeMiasto.pl, 19.01.2011).
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. Powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych [19, video] W sierpniu 2011r. w drodze konkursu został wyłoniony kandydat na funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 5 września br. rolę tą pełni Łukasz Prykowski.” [uml.lodz.pl, źródło, 21.02.2012]
2. Obiekt dla organizacji pozarządowych, na ich potrzeby [19, video]

Źródła obietnic:

[1]W expose prezydent Zdanowska wyliczyła klęski Łodzi, Dziennik Łódzki, 13.12.2010

[2] Wioletta Gnacikowska, Pani prezydent Zdanowska zaczęła już rządzić Łodzią, Gazeta.pl Łódź, 13.12.2010

[3] Szymon Grzybowski, Co obiecała nam Zdanowska, HaloŁódź, 14.12.2010

[4] Marzena Bomanowska, Co Hanna Zdanowska ma do powiedzenia na temat kultury?, Gazeta.pl Łódź, 30.11.2010

[5] Szymon Bujalski, Hanna Zdanowska odpowiada na pytania dotyczące sportu, Gazeta.pl Łódź, 01.12.2010

[6] Agnieszka Urazińska, Hanna Zdanowska odpowiada o sprawach społecznych, Gazeta.pl Łódź, 30.11.2010

[7] Monika Pawlak, Łódź: prezydent Zdanowska w gabinecie po Kropiwnickim, Dziennik Łódzki, 14.12.2010

[8] Monika Pawlak, Prezydent Zdanowska obiecuje Nowe Centrum Łodzi, Dziennik Łódzki, 14.12.2010

[9] Szymon Grzybowski, Tańsze bilety, wiecej rowerów – PO o komunikacji [mVIDEO], HaloŁódź, 02.11.2010

[10] Piotr Wasiak, Hanna Zdanowska odpowiada na pytania o komunikacji, Gazeta.pl Łódź 01.12.2010

[11] „Rowerowy prezydent” – Łódź. Centrum dla rowerów!, polskanarowery.pl, 19.11.2010

[12] Szymon Grzybowski, Pierwsza decyzja personalna Zdanowskiej? [mVIDEO], HaloŁódź, 30.11.2010

[13] Hanna Zdanowska odpowiada z dziedziny polityki, Gazeta.pl Łódź, 29.11.2010

[14] Szymon Grzybowski,Co obiecała nam Zdanowska, HaloŁódź, 14.12.2010

[15] Aleksandra Hac, Maciej Stańczyk, Bezpiecznie rowerem po Łodzi? Da się za parę lat, Gazeta.pl Łódź, 07.01.2011

[16] Szymon Bujalski, Na czym nie zna się prezydent ds. sportu? Na sporcie!, Gazeta.pl Łódź, 08.01.2011

[17] Kamienice na sprzedaż. Narutowicza i Zielona nie będą poszerzone, Express Ilustrowany via NaszeMiasto.pl, 14.01.2011

[18] Dla dalszej współpracy, serwis UML.lodz.pl, 4.02.2011

[19] Organizacje pozarządowe u Hanny Zdanowskiej, Halolodz.pl, 3.02.2011


Comments are closed.