27 marca, 2011

Monitoringowa aktualizacja

Po całodniowym boju udało się zaktualizować prasówkę — zarówno tą związaną z monitoringiem prezydenckim, jak i tą na stronie monitoringu Rady Miejskiej w Łodzi. 52 artykuły związane z aktywnością pani prezydent oraz 19 artykułów związanych z działaniami łódzkich radnych w ciągu niecałego miesiąca… Między innymi dlatego warto czasami zajrzeć do zestawienia i przypomnieć sobie, co było jeszcze wcześniej 😉

Jeśli ktoś chce wiedzieć, czyim przedstawicielem została Hanna Zdanowska w komisji wspólnej rządu i samorządu, dlaczego Włodzimierz Tomaszewski został zatrudniony w ZWiK i dlaczego kontrkandydat pani prezydent, Dariusz Joński, nie otrzymał takiej szansy albo co powiedzieli radni na temat nowych marketów na Radogoszczu — wystarczy dobrze poszukać w internecie 🙂

ps. Dwoje spośród wyrzuconych z partii radnych wróciło na łono Prawa i Sprawiedliwości 😉

22 marca, 2011

‚Studniówka’ Hanny Zdanowskiej

Sto dni to raczej termin medialny, ale i symboliczna okazja do przyjrzenia się działaniom wybranej Pani Prezydent. Było to zdecydowanie sto ciekawych dni, pełnych

– nowych pomysłów (wciąż przesuwająca się reorganizacja urzędu i planowane „zarządzanie projektami”, na które wszyscy czekają z ciekawością — w ostatnich dniach został powołany pierwszy międzywydziałowy zespół ds przebudowy ulicy Piotrkowskiej),

– kontrowersyjnych decyzji (kwestie zamykania szkół, stadionu miejskiego oraz stadionu dla Widzewa, próba przywrócenia ruchu kołowego na ulicy Piotrkowskiej oraz rezygnacja z tramwaju na tej części reprezentacyjnej ulicy miasta), jak również

– spełnionych obietnic i zapowiedzi (podpisanie Karty Brukselskiej oraz powołanie Pełnomocnika ds polityki rowerowej miasta, podjęcie rozmów ze stroną pozarządową — próba stworzenia Rady ds organizacji pozarządowych).

Warto podjęte działania odnieść również do obietnic przedwyborczych Hanny Zdanowskiej.

Jako podsumowanie stu dni rządów Prezydent Hanny Zdanowskiej polecam materiał Szymona Grzybowskiego z HaloŁódź – 100 dni Hanny Zdanowskiej oczami sojuszników i przeciwników.

4 marca, 2011

Kontrowersyjne decyzje

Ostatnie tygodnie urzędowania Hanny Zdanowskiej to czas podejmowanych decyzji, które budzą duże emocje.  Rozpoczęło się od stadionu Widzewa, protestu kibiców, decyzji o budowie miejskiego stadionu przy alei Unii Lubelskiej 2… Chociaż ze strony magistratu oraz władz Widzewa słychać deklaracje woli porozumienia się, końca sporu nie widać.

Niemal w tym samym czasie pojawiła się kwestia likwidacji szkół. Warto zauważyć, że kontrowersje budzi nie tyle fakt likwidacji placówek, co sposób doboru konkretnych jednostek, które mają zostać zlikwidowane/mają być poddane procesowi wygaszania (proces ten polega na nieprzyjmowaniu nowych uczniów, przez co szkoła „w sposób naturalny” przestaje z czasem funkcjonować).

Kolejną z kontrowersyjnych decyzji pani prezydent jest ta, ogłoszona 4 marca po spotkaniu z przedstawicielami kupców i gastronomików z ulicy Piotrkowskiej. Na spotkaniu dotyczącym nowego regulaminu ogródkowego prezydent ogłosiła, że zamierza (zgodnie z sugestiami gastronomików) otworzyć ulicę Piotrkowską dla ruchu kołowego. Zadanie to będzie o tyle trudne do wykonania, o ile trudną okaże się zmiana zapisów „Strategii ulicy Piotrkowskiej” (Zadanie II-1.1. Opracowanie i realizacja koncepcji etapowego wyłączenia z ruchu samochodowego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/Piłsudskiego). Decyzję w tej kwestii będzie musiała podjąć łódzka Rada Miejska.

Informacje prasowe dotyczące tych — i wielu innych — kwestii będą ukazywały się na bieżąco w monitoringowym dziale „media”.

24 lutego, 2011

Obietnica spełniona

Jedną z obietnic prezydent Łodzi było zapewnienie, że jej konkurent (kontrkandydat na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi), Włodzimierz Tomaszewski, nie zostanie powołany na stanowisko wiceprezydenta miasta.

Biorąc pod uwagę wczorajsze doniesienia medialne można przyjąć, że przedwyborcza obietnica została dotrzymana. Włodzimierz Tomaszewski został powołany na stanowisko prezesa jednej ze spółek miejskich – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Media:

Monika Pawlak, Łódź: Włodzimierz Tomaszewski szefem ZWiK (Dziennik Łódzki, 23.02.2011)

Włodzimierz Tomaszewski został nowym prezesem ZWiK (Gazeta.pl Łódź, 23.02.2011)

17 lutego, 2011

Raport otwarcia – odpowiedź

5 lutego lutego na stronie monitoringowej ukazał się wpis dotyczący raportu otwarcia, jaki w mediach ogłosiła pani prezydent oraz wiceprezydenci — Marek Cieślak, Paweł Paczkowski, Agnieszka Nowak oraz Krzysztof Piątkowski. We wpisie tym obiecaliśmy, że postaramy się o pełną informację dotyczącą tego (jak podejrzewaliśmy) dokumentu. Pismo w tej sprawie zostało dostarczone do UMŁ 7 lutego, odpowiedź na nie (zgodnie z treścią pisma) miała zostać przesłana na adres mailowy.

Poniżej zamieszczamy treść wysłanego pisma oraz odpowiedź, jaką udało nam się dzisiaj uzyskać w tej sprawie.

PISMO

Łódź, 7 lutego 2011 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
w drodze udostępnienia informacji publicznej

W drodze art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi dostępu do pełnej treści dokumentu „Raport
o stanie Miasta” w wersji elektronicznej. Zgodnie z moją wiedzą, kierując się informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi,

„Raport o stanie miasta”, http://www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=17917&rok=2011-02, 03.02.2011

dokument ten był przedstawiony przez Prezydent Miasta Łodzi, Panią Hannę Zdanowską, oraz wiceprezydentów w ubiegły czwartek, 3 lutego 2011 roku.

 Informacji powyższych proszę udzielić mi drogą mailową na adres: (…).

Z poważaniem,
(…)

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie (…)!
 
W odpowiedzi na Pański wniosek o udzielenie Informacji publicznej z dnia 7 lutego br., uprzejmie informuję, iż nie istnieje jednolity dokument pt. Raport o stanie miasta. Na konferencji prasowej w dniu 3 lutego br., kiedy prezydent Hanna Zdanowska omówiła sytuację naszego miasta, resortowi wiceprezydenci przedstawili stan podległych im jednostek. Szczegółowy opis konferencji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod linkiem http://www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=17917&rok=2011-02.
            Jednocześnie, prezydent Hanna Zdanowska zapowiedziała, że nie będzie patrzyć w przeszłość, zaś wszelkie prace skupione zostaną nie na rozliczeniu minionego okresu, ale na wyzwaniach, które czekają przed Łodzią.
 
Pozdrawiam,
 
Mariusz Goss
p.o. Dyrektora
Biura Informacji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Łodzi

5 lutego, 2011

Raport otwarcia

Wydaje się, że informacje dotyczące czwartkowego spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi z łódzkimi organizacjami pozarządowymi (więcej o tym spotkaniu we wpisie „Spotkanie z NGO’sami„) w pewnym sensie przyćmiły wiadomość dotyczącą ogłoszenia „raportu otwarcia” przez panią prezydent oraz jej zastępców. Informacje medialne są dość „oszczędne”, w związku z tym postaramy się o pełną informację dotyczącą tego zagadnienia, korzystając z mechanizmu dostępu do informacji publicznej.

Raport o stanie miasta (Akstualności UMŁ, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Hanny Zdanowskiej (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Krzysztofa Piątkowskiego (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Pawła Paczkowskiego (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Marka Cieślaka (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Agnieszki Nowak (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

4 lutego, 2011

Spotkanie z NGO’sami

3 lutego odbyło się spotkanie Hanny Zdanowskiej (oraz dwójki wiceprezydentów – Krzysztofa Piątkowskiego i Agnieszki Nowak) z przedstawicielami łódzkich organizacji pozarządowych. Frekwencja – jak zaznaczyli sami organizatorzy – przeszła ich najśmielsze oczekiwania. Szymek Grzybowski z HaloŁódź szacuje, że na spotkaniu mogło być niemal pół tysiąca przedstawicieli tego środowiska. Fakt faktem, że duża sala obrad UMŁ zapełniła się po brzegi, zaś część osób siedziała na „balkonie”, znajdującym się na tyłach sali obrad Łódzkiej Rady Miejskiej. Niestety, trudno jest oszacować, ile organizacji było przez tę grupę ludzi reprezentowanych, ponieważ w rozsyłanym zaproszeniu nie pojawiło się ograniczenie dotyczące liczby reprezentantów z jednej formacji pozarządowej.

Samo spotkanie prowadzone było całkiem sprawnie. Po przemówieniu wiceprezydent Agnieszki Nowak oraz prezydent Hanny Zdanowskiej przedstawiono dwie wizje, dotyczące strukturalnych rozwiązań, dotyczących współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi (roboczo nazywanymi „modelem warszawskim” oraz „modelem wrocławskim”). Następnie przyszedł czas na dyskusję, po czym chętni członkowie organizacji pozarządowych mogli zapisać się listy chętnych do współtworzenia ciała, jakie miałoby podjąć „roboczo” temat organizowania współpracy magistratu i środowiska łódzkich NGO’sów (tematy „strukturalne” stanowiły jeden z głównych tematów czwartkowego spotkania).

Co zaś do wniosków (ogólnej refleksji) po spotkaniu.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Strona „urzędowa” podkreślała wielokrotnie chęć (jak również konieczność) podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi – oraz wytyczenia ram tej współpracy, ze strukturami ją organizującymi na czele. Jednak większość wypowiedzianych w tym temacie kwestii można zamknąć w jednej z pierwszych, wypowiedzianych przez panią prezydent słów: „marzy mi się”. Gwoli uczciwości dodać należy, że większość wypowiedzi przedstawicieli strony „pozarządowej” można streścić podobnymi słowami. Wyraźnie widoczny był brak strategii miasta w tej kwestii – poza ogólnym założeniem, czyli współpracą.

Brak konkretów mógł wynikać z kilku czynników. Głównym z nich, który można śmiało wymienić jest ten, iż wszelkie zasady współpracy władze Łodzi chciałyby wypracować we współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Jeszcze na samym początku spotkania zakładano, że wyłonienie przedstawicieli tego środowiska będzie możliwe podczas omawianego spotkania. Władze Łodzi nie mogą jednak ulec złudzeniu, że osoby zgromadzone na sali stanowiły podobny „monolit”, jak strona włodarzy miasta, reprezentująca „gminę”. Wypracowanie zasad współpracy, akceptowalnych dla większości zainteresowanych podmiotów, będzie stanowiło ogromne wyzwanie dla miasta. Wystarczy uświadomić sobie fakt, że na wczorajsze spotkanie przyszli zarówno przedstawiciele tak dużych organizacji pozarządowych, jak Caritas (domyślam się, że organizację tę reprezentowała przynajmniej część księży i/lub zakonnic, zgromadzonych na sali), jak również przyszli tam przedstawiciele małych organizacji – lub grup nieformalnych. Nie wnikam już w różnice światopoglądowe (różne pomysły na rozwiązanie palących miasto kwestii) oraz niesamowicie zróżnicowaną tematykę, będącą w polu zainteresowania różnych organizacji pozarządowych. Pani prezydent sugerowała, by wybór takich przedstawicieli przejęli sami zainteresowani – czyli łódzkie NGO’sy. Obawiam się jednak, że bez moderacji takiego procesu przez spójną strukturę UMŁ, próba taka może zakończyć się niepowodzeniem.

Z niecierpliwością czekam na kolejne ruchy włodarzy miasta, które będą miały na celu realizację szeroko zakrojonego projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego ogólnemu przedstawieniu poświęcone było czwartkowe spotkanie. Władze Łodzi zdają się wykazywać w tej kwestii pewną determinację i wolę (współ)działania/współpracy. Oby z biegiem czasu wola ta nie osłabła, zaś kolejne deklaracje przerodziły się w konkretne rozwiązania.

Zbyt dużo padło obietnic, aby można się było z nich „tak po prostu” wycofać. Z pewnością będziemy monitorowali rozpoczynający się w Łodzi proces.

Szymon Grzybowski, Organizacje pozarządowe u Hanny Zdanowskiej [mVIDEO] (HaloŁódź, 03.02.2011)

Dla lepszej współpracy (Aktualności UMŁ, 03.02.2011)
 

23 stycznia, 2011

Powołano Zespół Społecznych Doradców przy Prezydencie Miasta Łodzi

Bez większego echa w mediach przeszło wczorajsze powołanie swojego rodzaju „rady mędrców”, która swoimi radami ma wspierać urzędującą panią prezydent, Hannę Zdanowską. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Urzędu Miasta Łodzi, celem (siedemnastoosobowego) zespołu jest bezpośrednie wsparcie i doradztwo dla prezydent miasta oraz udział w pracach nad Strategią Rozwoju Łodzi. Pierwszym zadaniem, przed jakim ma stanąć ta grupa, ma być realizacja budżetu na 2011 rok.  Spotkania zespołu mają odbywać się raz w miesiącu, w jedną z sobót (poza tym pani prezydent ma pozostawać z członkami zespołu w ciągłym kontakcie za pośrednictwem internetu).

Koordynacja prac Zespołu Doradców Społecznych została powierzona Pełnomocnikowi Prezydenta Łodzi ds. Zespołu Doradców Społecznych, Szymonowi Miderze. Skład może momentami zaskakiwać — część z tych osób związana jest z Łodzią już bardziej symbolicznie — jednak, jak mówi o powołanym zespole sama Hanna Zdanowska, potrzebuję ona z jednej strony wnikliwych recenzentów, a z drugiej: przyjaciół Łodzi, którzy – pomimo iż w wielu przypadkach już tu nie mieszkają – kochają ją i bardzo im na niej zależy.

W skład Zespołu Doradców Społecznych wchodzą:

 • prof. Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego, były Premier i Wicepremier, Minister Finansów, wykładowca akademicki, ekonomista,
 • dr Jarosław Bauc – Prezes Polkomtel SA, były Minister Finansów, ekonomista,
 • dr Bogusław Grabowski – Prezes PTE Skarbiec-Emerytura SA, członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Premiera, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej,
 • Sławomir Lachowski – były Prezes BRE Banku SA, twórca i pomysłodawca mBanku i Multibanku, ekonomista,
 • Jerzy Czubak – Prezes Amcor Rentsch Group,
 • Andrzej Walczak – Członek Zarządu i współwłaściciel Grupy Atlas, założyciel Galerii Atlas Sztuki, architekt, artysta,
 • Piotr Dzięcioł – Prezes Opus Film, członek Europejskiej Akademii Filmowej. Członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
 • Krzysztof Apostolidis – Prezes Partner Center i Konsul Honorowy Królestwa Danii w Łodzi,
 • Halina Zawadzka – Prezes łódzkiej firmy Hexeline SA,
 • Agnieszka Sardecka – prawnik, Członek Zarządu Poczty Polskiej, była Prezes Polskapresse Oddział w Łodzi
 • Jacek Szwajcowski – Prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej,
 • Krystian Bestry – Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Europe oraz Dyrektora Zarządzającego Infosys BPO Poland w Łodzi,
 • Marcin Gortat – zawodnik NBA, łodzianin,
 • dr Piotr Pustelnik – polski inżynier chemik, alpinista i himalaista, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum,
 • Paweł Samecki – ekonomista, urzędnik państwowy, były wiceminister finansów, były szef UKIE i były członek zarządu NBP, w latach 2009–2010 komisarz w Komisji Europejskiej (ds. polityki regionalnej),
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Miastem w tej Katedrze,
 • Krzysztof Dudek – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Osoby te zostały dodane do monitoringowej listy współpracowników pani prezydent.

Z mediów:

[1] Zespół Doradców Społecznych powołany (Aktualności, strona UMŁ, 22.01.2011)

[2] Doradcy Hanny Zdanowskiej (HaloŁódź, 22.01.2011)

[3] Maciej Kałach, Nowi doradcy Hanny Zdanowskiej (Dziennik Łódzki, 23.01.2011)

19 stycznia, 2011

Budżet Łodzi 2011 – ostatnia prosta

Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, przedstawiła 18 stycznia swoje propozycje, jakie zamierza zgłosić jako poprawki do budżetu Łodzi na 2011 rok. Zgodnie z zapowiedziami Pani Prezydent:

– dodatkowe 2,7 mln złotych ma być przeznaczone na promocję miasta przez sport;

– dodatkowe 3 mln złotych mają zostać przeznaczone na realizację programu „100 kamienic”, jednej ze sztandarowych obietnic Pani Prezydent z okresu kampanii wyborczej;

– dodatkowe 5,2 mln złotych na remonty szkół;

– 0,5 miliona złotych na przeprowadzenie audytów w jednostkach miejskich pod kątem zużycia energii elektrycznej i jej oszczędzania (chodzi o wszystkie jednostki podległe Urzędowi Miasta Łodzi, w tym o szkoły czy ośrodki);

– dodatkowe 2 mln złotych na modernizację dróg;

– 1,5 mln złotych na realizację programu monitoringu na ulicy Piotrkowskiej – jako jednego z pierwszych miejsc, w których taki system ma zostać uruchomiony (program ten miał być realizowany przez Zarząd Dróg i Transportu w 2010 roku w ramach zadania „Dostarczenie, uruchomienie i obsługę Inteligentnego Systemu Ochrony Stref Ograniczonego Ruchu” dla ulicy Piotrkowskiej – przetarg zakończył się jego unieważnieniem). Projekt monitoringu na ulicy Piotrkowskiej – oraz przekazanie na ten cel kwoty 2 mln złotych – pozytywnie zaopiniowali także radni zgromadzeni w Komisja Ładu Społeczno–Prawnego.

Głosowanie w Radzie Miejskiej dotyczące uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na rok 2011 odbędzie się na sesji RM, 26 stycznia.

Szymon Grzybowski, Więcej na sport i remonty kamienic [mVIDEO] (HaloŁódź, 18.01.2011)

Zdanowska zmienia budżet Łodzi. Chce dołożyć na sport (Gazeta.pl Łódź, 18.01.2011)

8 stycznia, 2011

Karta Brukselska podpisana. Łódź trzecim miastem w Polsce.

Łódzcy rowerzyści od wczoraj mają jeden powód do radości więcej — Hanna Zdanowska podpisała (zgodnie ze swoimi przedwyborczymi obietnicami) Kartę Brukselską, wytyczającą kierunek działań miasta w dziedzinie polityki rowerowej na kolejne lata. Po raz kolejny potwierdziła także wolę powołania osoby (grupy osób) w randze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi w celu realizacji założeń Karty Brukselskiej. Zgodnie z zapowiedziami ma to być „specjalnie powołana osoba (lub zespół) odpowiedzialna m.in. za uwzględnianie norm przy ogłaszaniu przetargów na budowę i remonty dróg, konsultowanie planowanych inwestycji rowerowych. – Będzie to ktoś ze środowiska rowerowego. Ma być specjalistą i praktykiem, a nie kolejnym urzędnikiem. Konkurs na to stanowisko zostanie ogłoszony w ciągu miesiąca(…).” [1] Słowo się rzekło — będziemy monitorować.

[1] Aleksandra Hac, Maciej Stańczyk, Bezpiecznie rowerem po Łodzi? Da się za parę lat, Gazeta.pl Łódź, 07.01.2011

Inne relacje z tego wydarzenia:

Emilia Białecka, Łódź: Karta Brukselska podpisana. Hanna Zdanowska deklaruje wsparcie dla rowerzystów (MM Łódź.pl, 07.01.2011)

Matylda Witkowska, Łódź: Karta Brukselska podpisana (Dziennik Łódzki, 07.01.2011)

Relacja w Łódzkich Wiadomościach Dnia na TVP.pl

Podpisali Kartę Brukselską (Portal Samorządowy, 07.01.2011)