Posts tagged ‘UMŁ’

3 stycznia, 2011

Zmiany, zmiany, zmiany

Nowy rok przynosi nam zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Łodzi, zarządzanego przez prezydent Hannę Zdanowską. Z pierwszych doniesień medialnych możemy dowiedzieć się, że dotkną one między innymi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Biuro Doradców Prezydenta (struktura ta ma przekształcić się w Biuro Prezydenta), Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej… Możemy domyślać się, że zmiany te są ukierunkowane na realizajcę przedwyborczych obietnic, dotyczących stworzenia profesjonalnego i przyjaznego urzędu czy „projektowego zarządzania” urzędem. Czy będzie tak w rzeczywistości? Na pewno będziemy to obserwować.

Monika Pawlak, Łódź: karuzela stanowisk w urzędzie właśnie rusza (Dziennik Łódzki, 03.01.2011)

30 grudnia, 2010

Już są czy jeszcze nie – czyli kilka słów o wiceprezydentach Łodzi

W ostatnich dniach mieliśmy w Łodzi sporo zamieszania dotyczącego wiceprezydentów Miasta Łodzi, powołanych przez prezydent Hannę Zdanowską. 16 grudnia media obwieściły, że Łódź ma już wiceprezydentów (Łódź: mamy wiceprezydentów – Dziennik Łódzki, 16.12.2010; Wiceprezydenci – Cieślak, Nowak, Paczkowski, Piątkowski – Gazeta.pl Łódź, 16.12.2010), po czym te same media uznały, że jednak ich jeszcze nie ma (Wiceprezydenci Łodzi bez umów – Dziennik Łódzki, 29.12.2010; Cieślak i Paczkowski nie są wiceprezydentami Łodzi – Gazeta.pl Łódź, 29.12.2010).

A jak jest w rzeczywistości? Sprawę w całości wyjaśnia treść Zarządzenia nr 9/VI/10 PMŁ z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Łodzi. Zgodnie z zapisami art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt (w przypadku Łodzi – prezydent miasta), w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa  określa ich liczbę (liczba ta jest ograniczona do 4 wiceprezydentów w gminach powyżej 200 000 mieszkańców). Tak też zrobiła Hanna Zdanowska, powołując na te funkcje 20 grudnia specjalnym zarządzeniem Agnieszkę Nowak, Krzysztofa Piątkowskiego, Marka Cieślaka oraz Pawła Paczkowskiego. Jednak w tym samym Zarządzeniu przeczytać możemy, iż zapisy tego zarządzenia dotyczące Marka Cieślaka oraz Pawła Paczkowskiego wchodzą w życie z dniem 5 stycznia 2010 r.

Także na rozpoczęcie pełnienia funkcji przez dwóch z czterech wiceprezydentów przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka dni.