Posts tagged ‘wiceprezydenci’

17 lutego, 2011

Raport otwarcia – odpowiedź

5 lutego lutego na stronie monitoringowej ukazał się wpis dotyczący raportu otwarcia, jaki w mediach ogłosiła pani prezydent oraz wiceprezydenci — Marek Cieślak, Paweł Paczkowski, Agnieszka Nowak oraz Krzysztof Piątkowski. We wpisie tym obiecaliśmy, że postaramy się o pełną informację dotyczącą tego (jak podejrzewaliśmy) dokumentu. Pismo w tej sprawie zostało dostarczone do UMŁ 7 lutego, odpowiedź na nie (zgodnie z treścią pisma) miała zostać przesłana na adres mailowy.

Poniżej zamieszczamy treść wysłanego pisma oraz odpowiedź, jaką udało nam się dzisiaj uzyskać w tej sprawie.

PISMO

Łódź, 7 lutego 2011 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
w drodze udostępnienia informacji publicznej

W drodze art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi dostępu do pełnej treści dokumentu „Raport
o stanie Miasta” w wersji elektronicznej. Zgodnie z moją wiedzą, kierując się informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi,

„Raport o stanie miasta”, http://www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=17917&rok=2011-02, 03.02.2011

dokument ten był przedstawiony przez Prezydent Miasta Łodzi, Panią Hannę Zdanowską, oraz wiceprezydentów w ubiegły czwartek, 3 lutego 2011 roku.

 Informacji powyższych proszę udzielić mi drogą mailową na adres: (…).

Z poważaniem,
(…)

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie (…)!
 
W odpowiedzi na Pański wniosek o udzielenie Informacji publicznej z dnia 7 lutego br., uprzejmie informuję, iż nie istnieje jednolity dokument pt. Raport o stanie miasta. Na konferencji prasowej w dniu 3 lutego br., kiedy prezydent Hanna Zdanowska omówiła sytuację naszego miasta, resortowi wiceprezydenci przedstawili stan podległych im jednostek. Szczegółowy opis konferencji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod linkiem http://www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=17917&rok=2011-02.
            Jednocześnie, prezydent Hanna Zdanowska zapowiedziała, że nie będzie patrzyć w przeszłość, zaś wszelkie prace skupione zostaną nie na rozliczeniu minionego okresu, ale na wyzwaniach, które czekają przed Łodzią.
 
Pozdrawiam,
 
Mariusz Goss
p.o. Dyrektora
Biura Informacji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Łodzi

5 lutego, 2011

Raport otwarcia

Wydaje się, że informacje dotyczące czwartkowego spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi z łódzkimi organizacjami pozarządowymi (więcej o tym spotkaniu we wpisie „Spotkanie z NGO’sami„) w pewnym sensie przyćmiły wiadomość dotyczącą ogłoszenia „raportu otwarcia” przez panią prezydent oraz jej zastępców. Informacje medialne są dość „oszczędne”, w związku z tym postaramy się o pełną informację dotyczącą tego zagadnienia, korzystając z mechanizmu dostępu do informacji publicznej.

Raport o stanie miasta (Akstualności UMŁ, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Hanny Zdanowskiej (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Krzysztofa Piątkowskiego (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Pawła Paczkowskiego (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Marka Cieślaka (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

Monika Pawlak, Łódź: bilans otwarcia Agnieszki Nowak (Dziennik Łódzki, 03.02.2011)

30 grudnia, 2010

Już są czy jeszcze nie – czyli kilka słów o wiceprezydentach Łodzi

W ostatnich dniach mieliśmy w Łodzi sporo zamieszania dotyczącego wiceprezydentów Miasta Łodzi, powołanych przez prezydent Hannę Zdanowską. 16 grudnia media obwieściły, że Łódź ma już wiceprezydentów (Łódź: mamy wiceprezydentów – Dziennik Łódzki, 16.12.2010; Wiceprezydenci – Cieślak, Nowak, Paczkowski, Piątkowski – Gazeta.pl Łódź, 16.12.2010), po czym te same media uznały, że jednak ich jeszcze nie ma (Wiceprezydenci Łodzi bez umów – Dziennik Łódzki, 29.12.2010; Cieślak i Paczkowski nie są wiceprezydentami Łodzi – Gazeta.pl Łódź, 29.12.2010).

A jak jest w rzeczywistości? Sprawę w całości wyjaśnia treść Zarządzenia nr 9/VI/10 PMŁ z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Łodzi. Zgodnie z zapisami art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt (w przypadku Łodzi – prezydent miasta), w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa  określa ich liczbę (liczba ta jest ograniczona do 4 wiceprezydentów w gminach powyżej 200 000 mieszkańców). Tak też zrobiła Hanna Zdanowska, powołując na te funkcje 20 grudnia specjalnym zarządzeniem Agnieszkę Nowak, Krzysztofa Piątkowskiego, Marka Cieślaka oraz Pawła Paczkowskiego. Jednak w tym samym Zarządzeniu przeczytać możemy, iż zapisy tego zarządzenia dotyczące Marka Cieślaka oraz Pawła Paczkowskiego wchodzą w życie z dniem 5 stycznia 2010 r.

Także na rozpoczęcie pełnienia funkcji przez dwóch z czterech wiceprezydentów przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka dni.